Bài 29 trang 161 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 161 VBT toán 8 tập 1. Trên hình 114 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình \(114\) \((AC//BF)\), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác \(ABCD\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành các tam giác (hoặc tứ giác) rồi tính tổng các diện tích.

Lời giải chi tiết

\({S_{ADF}} = {S_{ADC}} + {S_{ACF}}\)           (1)

\({S_{ABCD}} = {S_{ADC}} + {S_{ACB}}\)            (2)

\(\Delta ACF\) và \(\Delta ACB\) có chung đáy \(AC\), hai đường cao tương ứng bằng nhau (do \(BF//AC\)) nên \({S_{ACF}} = {S_{ACB}}\)               (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra \({S_{ADF}} = {S_{ABCD}}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close