Bài 32 trang 162 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 162 VBT toán 8 tập 1. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6 cm và 4 cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5 cm. Tính độ dài đường cao kia.

Quảng cáo

Đề bài

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là \(6\,cm\) và \(4\,cm.\) Một trong các đường cao có độ dài là \(5\,cm.\) Tính độ dài đường cao kia.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

\(S = ah\) 

Lời giải chi tiết

Xét hình bình hành \(ABCD\) có \(CD=6\,cm,BC=4\,cm\), kẻ các đường cao \(AH\bot CD, AK\bot BC.\)

Một trong hai đường cao \(AH, AK\) bằng \(5\,cm\).

Ta có \(AH<AD=4\,cm\) nên \(AK=5\,cm\).

 \({S_{ABCD}} =BC.AK=4.5=20\)

Suy ra \(AH = {S_{ABCD}} :DC=20:6\)\(\,=\dfrac{{10}}{3}\,\,\left( {cm} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close