Giải bài 25.6 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau: - Tìm hiểu về vị trí phân loại của loài người trong sinh giới qua sách, báo, internet,.. - Viết lại vị trí phân loại của loài người trong hệ thống phân loại sinh giới dưới dạng sơ đồ theo trình tự từ lớn đến nhỏ.

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 25.6*. Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau:

- Tìm hiểu về vị trí phân loại của loài người trong sinh giới qua sách, báo, internet,..

- Viết lại vị trí phân loại của loài người trong hệ thống phân loại sinh giới dưới dạng sơ đồ theo trình tự từ lớn đến nhỏ.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu qua sách, báo, internet,..

Lời giải chi tiết

Vị trí phân loại của loài người theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

Giới động vật -> Ngành động vật có xương sống -> Lớp động vật có vú -> Bộ linh trưởng -> Họ người -> Chi người -> Loài người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close