Giải bài 25.1 trang 43 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 25.1. Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

A. Để đặt và gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết.

B. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên trái đất.

C. Để xác định vị trí của các sinh vật trên Trái Đất.

D.  Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ý nghĩa của phân loại sinh học:

+ xác định được vị trí của các loài sinh vật trong thế giới sống và tìm ra chúng giữa các nhóm sinh vật dễ dàng hơn.

+ cho thấy sự giống và khác nhau của các nhóm đối tượng phân loại, nguyên nhân của sự giống nhau và mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật.


Lời giải chi tiết

Đáp án C

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close