Giải bài 25.5 trang 44 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành các đơn vị phân loại sinh vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn theo sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 25.5. Hoàn thành các đơn vị phân loại sinh vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn theo sơ đồ sau:

... -> ... -> ... -> ... -> ... -> ... ->...

Lời giải chi tiết

 

Loài -> Chi -> Họ -> Bộ -> Lớp -> Ngành -> Giới

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close