Giải bài 2.4 trang 21 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhanh

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh

a) \(997.1003\);

b) \({1004^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các hằng đẳng thức

\({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\).

\({a^2} - {b^2} = \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(997.1003 = \left( {1000 - 3} \right)\left( {1000 + 3} \right) = {1000^2} - 9 = 1000000 - 9 = 999991\).

b) Ta có: \({1004^2} = {\left( {1000} \right)^2} + 2.1000.4 + {4^2} = 1000000 + 8000 + 16 = 1008016\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close