Bài 2 trang 87 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 87 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô trước các thông tin đúng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

☐ Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào năm 1407, ngay sau khi cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại.

☐ Để cứu Lê Lợi và toàn bộ nghĩa quân thoát khỏi vòng vây của giặc, Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi, dẫn một cánh quân đánh lạc hướng kẻ thù.

☐ Núi Chí Linh là nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ lâu dài cho cuộc khởi nghĩa. 

☐ Nguyễn Trãi đã tìm đến Lam Sơn, dự hội thề Lũng Nhai và dâng Lê Lợi bản Bình Ngô sách.

☐ Tại trận Chi Lăng - Xương Giang, quân ta đã đánh tan đội quân cứu viện của địch.

☐ "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, Non sông nghìn thuở vững âu vàng" là hai câu thơ Nguyễn Trãi viết khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi.

☐ Hội thề Đông Quan đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nhà Minh trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết

S Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào năm 1407, ngay sau khi cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại.

Đ Để cứu Lê Lợi và toàn bộ nghĩa quân thoát khỏi vòng vây của giặc, Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi, dẫn một cánh quân đánh lạc hướng kẻ thù.

S Núi Chí Linh là nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ lâu dài cho cuộc khởi nghĩa. 

Đ Nguyễn Trãi đã tìm đến Lam Sơn, dự hội thề Lũng Nhai và dâng Lê Lợi bản Bình Ngô sách.

Đ Tại trận Chi Lăng - Xương Giang, quân ta đã đánh tan đội quân cứu viện của địch.

S "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, Non sông nghìn thuở vững âu vàng" là hai câu thơ Nguyễn Trãi viết khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi.

Đ Hội thề Đông Quan đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nhà Minh trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc

 • Bài 4 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

 • Bài 5 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

 • Bài 6 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

 • Bài 7 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close