Bài 3 trang 88 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc

Quảng cáo

Đề bài

Điền tiếp vào bảng sau những sự kiện lịch sử tiêu biểu về các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 938

 

Năm 981

 

Năm 1075 - 1077

 

Năm 1258

 

Năm 1285

 

Năm 1287 - 1288

 

Năm 1406 - 1407

 

Năm 1418 - 1427

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, mục 2. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII và mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 938

Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán

Năm 981

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (Lê Hoàn)

Năm 1075 - 1077

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (Lý Thường Kiệt)

Năm 1258

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1

Năm 1285

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2

Năm 1287 - 1288

Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 3

Năm 1406 - 1407

Cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ

Năm 1418 - 1427

Khởi nghĩa Lam Sơn (Lê Lợi, Nguyễn Trãi)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Việc Thái hậu họ Dương tôn Lê Hoàn lên làm vua có ý nghĩa như thế nào

 • Bài 5 trang 88 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 88 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống

 • Bài 6 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. So sánh và rút ra nhận xét về hai cuộc kháng chiến chống quân Tống

 • Bài 7 trang 89 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 89 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao quân và dân Đại Việt trong thế kỉ XIII có thể chiến thắng

 • Bài 8 trang 90 SBT sử 10

  Giải bài tập 8 trang 90 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close