Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 6 vở bài tập toán 8 tập 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các giá trị \(t = -1, t = 0\) và \(t = 1\), giá trị nào là nghiệm của phương trình:

\({\left( {t + 2} \right)^2} = 3t + 4\,?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay lần lượt các giá trị của \(t\) vào hai vế của phương trình ta được kết quả hai vế bằng nhau thì giá trị đó là nghiệm của phương trình. 

Lời giải chi tiết

* Khi \(t = -1\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \(  {\left( { - 1 + 2} \right)^2} = {\left( 1 \right)^2} = 1\), vế phải có giá trị bằng \( 3.\left( { - 1} \right) + 4 = 1\). Hai vế có giá trị bằng nhau.

Vậy \(t = -1\) là nghiệm của phương trình.

* Khi \(t = 0\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \( {\left( {0 + 2} \right)^2} = { 2^2} = 4\), vế phải có giá trị bằng \( 3.0 + 4 = 4\). Hai vế có giá trị bằng nhau.

Vậy \(t = 0\) là nghiệm của phương trình.

* Khi \(t = 1\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \( {\left( {1 + 2} \right)^2} = { 3 ^2} = 9\), vế phải có giá trị bằng \( 3.1 + 4 = 7\). Hai vế có giá trị khác nhau.

Vậy \(t = 1\) không là nghiệm của phương trình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close