Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 8 tập 2. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không? a) 4x - 1 = 3x - 2 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem \(x = -1\) có là nghiệm của nó không?

LG a

\(4x - 1 = 3x - 2;\) 

Phương pháp giải:

Nếu khi thay \(x = -1\) vào hai vế của phương trình ta được kết quả của hai vế bằng nhau thì \(x = -1\) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải chi tiết:

Khi \(x=-1\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \(4x - 1 = 4(-1) - 1 = -5\)

vế phải có giá trị bằng \(3x - 2 = 3(-1) -2 = -5\)

Hai vế có giá trị bằng nhau. 

Vậy \(x = -1\) là nghiệm của phương trình.

LG b

\(x + 1 = 2(x - 3);\) 

Phương pháp giải:

Nếu khi thay \(x = -1\) vào hai vế của phương trình ta được kết quả của hai vế bằng nhau thì \(x = -1\) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải chi tiết:

Khi \(x=-1\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \(x + 1 = -1 + 1 = 0\)

vế phải có giá trị bằng \(2(x - 3) = 2(-1 - 3) = -8\)

Hai vế có giá trị khác nhau. 

Vậy \(x = -1\) không là nghiệm của phương trình.

LG c

\(2(x + 1) + 3 = 2 - x\) 

Phương pháp giải:

Nếu khi thay \(x = -1\) vào hai vế của phương trình ta được kết quả của hai vế bằng nhau thì \(x = -1\) là nghiệm của phương trình đó. 

Giải chi tiết:

Khi \(x=-1\), vế trái của phương trình có giá trị bằng \(2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3\)

vế phải có giá trị bằng \(2 - x = 2 - (-1) = 3\)

Hai vế có giá trị bằng nhau.

Vậy \(x = -1\) là nghiệm của phương trình. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close