Bài 2 trang 120 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 120 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai. 

☐ Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.

☐ Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

☐ Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

☐ Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ, độc lập.

☐ Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

☐ Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước và mục 2. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Lời giải chi tiết

Đ Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.

Đ Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

Đ Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

Đ Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ, độc lập.

Đ Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

Đ Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 120 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 120 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với sự kiện

  • Bài 4 trang 121 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 121 sách bài tập Lịch sử 10. Thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc

  • Bài 1 trang 118 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 118 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close