Bài 19 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 93 VBT toán 9 tập 1. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính ...

Quảng cáo

Đề bài

Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:

a) \(\dfrac{{\sin {{32}^0}}}{{\cos {{58}^0}}};\) 

b) \(\tan {76^o} - \cot {14^0}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Cho hai góc \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau \(\left( {\alpha  + \beta  = {{90}^o}} \right)\). Ta có:

\(\sin \alpha  = \cos \beta ;\,\,\cos \alpha  = \sin \beta ;\,\tan \alpha  = \cot \beta ;\,\,\cot \alpha  = \tan \beta \)

Lời giải chi tiết

a) Ta có : \({32^o} + {58^o} = {90^o},\) do đó hai góc \({32^o}\) và \({58^o}\) là hai góc phụ nhau nên \(\sin {32^o} = \cos {58^o}\)

Vậy  \(\dfrac{{\sin {{32}^o}}}{{\cos {{58}^o}}} = \dfrac{{\cos {{58}^o}}}{{\cos {{58}^o}}} = 1\)

b) Ta có : \({76^o} + {14^o} = {90^o},\)do đó hai góc \({76^o}\) và \({14^o}\) là hai góc phụ nhau nên \(\tan {76^o} = \cot {14^o}\)

Vậy  \(\tan {76^o} - \cot {14^o} = \cot {14^o} - \cot {14^o} = 0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close