Bài 14 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Dựng góc nhọn Alpha ...

Quảng cáo

Đề bài

Dựng góc nhọn \(\alpha \) , biết \(\tan \alpha  = \dfrac{3}{4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng tam giác vuông với góc nhọn \(\alpha \) có cạnh đối bằng \(3\) đơn vị độ dài; cạnh kề bằng \(4\) đơn vị độ dài.

Lời giải chi tiết

Dựng góc vuông \(xOy\). Lấy một đoạn thẳng làm đơn vị. Trên tia \(Ox\), lấy điểm \(A\) sao cho \(OA = 3.\) Trên tia \(Oy,\) lấy điểm B sao cho \(OB = 4.\) Góc \(\widehat {OBA}\) là góc \(\alpha \) cần dựng.

Thật vậy, trong tam giác vuông \(AOB,\) ta có :

\(\tan \alpha  = \tan \widehat {OBA} = \dfrac{{OA}}{{OB}} = \dfrac{3}{4}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close