Bài 18 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 93 VBT toán 9 tập 1. Tìm x trong mỗi hình sau (làm tròn đến chữ thập phân thứ ba)...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x trong mỗi hình sau (làm tròn đến chữ thập phân thứ ba), biết rằng \(\tan {47^0} \approx 1,072;cos{38^0} \approx 0,788.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào tỉ số lượng giác \(\tan \alpha  = \dfrac{{cạnh\,\,đối}}{{cạnh\,\,kề}}\) để tìm độ dài cạnh chưa biết.

b) Dựa vào tỉ số lượng giác \(\cos \alpha  = \dfrac{{cạnh\,\,kề}}{{cạnh\,\,huyền}}\) để tìm độ dài cạnh chưa biết.

Lời giải chi tiết

a) Ta có : \(1,072 \approx \tan {47^o} = \dfrac{{63}}{x}\)

Suy ra \(x \approx 63:\tan {47^o} \approx 58,748.\)

b) Ta có \(0,788 \approx \cos {38^o} = \dfrac{{16}}{x}\)

Suy ra \(x \approx 16:\cos {38^o} \approx 20,304.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close