Bài 13 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A, \(\widehat B = {30^o},\,\,BC = 8cm\). Hãy tính cạnh AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba), biết rằng \(\cos {30^o} \approx 0,866\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác \(\cos \alpha  = \dfrac{{cạnh\,\,kề}}{{cạnh\,\,huyền}}\), thay giá trị của \(\cos \alpha \) và độ dài cạnh huyền BC đã biết để tìm độ dài cạnh kề AB. 

Lời giải chi tiết

Trong tam giác vuông \(ABC,\) theo định nghĩa các tỉ số lượng giác, ta có :

\(\cos B = \dfrac{{AB}}{{BC}}\)

Suy ra \(AB = BC.\cos B = 8.\cos {30^o}\) \( \approx 8.0,866 = 6,928\left( {cm} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài