Giải bài 10.6 trang 73 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một món đồ chơi có dạng hình chóp tam giác đều như Hình 10.7.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một món đồ chơi có dạng hình chóp tam giác đều như Hình 10.7. Tất cả các cạnh của hình chóp bằng 4cm. Đường cao kẻ từ đỉnh tới cạnh đáy của các mặt đáy bằng 3,5cm. Tính diện tích giấy để làm vỏ bọc bốn mặt của đồ chơi này (coi mép dán không đáng kể).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Diện tích giấy để làm vỏ bọc bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy của hình chóp tam giác đều.

+ Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Lời giải chi tiết

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là: ${{S}_{xq}}=\frac{1}{2}\left( 4+4+4 \right).3,5=21\left( c{{m}^{2}} \right)$

Diện tích mặt đáy của hình chóp tam giác đều là: ${{S}_{đ}}=\frac{1}{2}.4.3,5=7\left( c{{m}^{2}} \right)$

Diện tích giấy để làm vỏ bọc bốn mặt của đồ chơi này là: $21+7=28\left( c{{m}^{2}} \right)$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close