Giải bài 10.4 trang 72 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một khối gỗ trang trí có dạng hình chóp tam giác đều. Diện tích đáy của khối gỗ bằng (43c{m^2},)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một khối gỗ trang trí có dạng hình chóp tam giác đều. Diện tích đáy của khối gỗ bằng \(43c{m^2},\) chiều cao của khối gỗ bằng 8cm. Hỏi thể tích của khối gỗ bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về thể tích của hình chóp tam giác đều để tính thể tích khối gỗ: Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng \(\frac{1}{3}\) tích của diện tích đáy với chiều cao của nó.

Lời giải chi tiết

Thể tích của khối gỗ là: $V=\frac{1}{3}{{S}_{đ}}.h=\frac{1}{3}.43.8=\frac{344}{3}\left( c{{m}^{3}} \right)$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close