Giải bài 10.20 trang 80 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một khối đồ chơi làm bằng gỗ được tạo thành từ hai hình chóp tứ giác đều.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một khối đồ chơi làm bằng gỗ được tạo thành từ hai hình chóp tứ giác đều. Cạnh đáy của mỗi hình chóp tứ giác đều bằng 6cm, trung đoạn của nó bằng 4cm (H.10.23). Người ta sơn mặt ngoài của món đồ chơi. Hỏi diện tích cần sơn bằng bao nhiêu centimét vuông?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều để tính diện tích cần sơn: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Lời giải chi tiết

Diện tích cần sơn là: \(S = 2pd = \left( {4.6} \right).4 = 96\left( {c{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close