Giải bài 10.19 trang 80 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cái lều đồ chơi cho trẻ em có hình dạng gồm một hình lập phương có cạnh dài 1,2m và nóc lều

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một cái lều đồ chơi cho trẻ em có hình dạng gồm một hình lập phương có cạnh dài 1,2m và nóc lều là một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 1,2m, trung đoạn bằng 0,8m (H.10.22). Tính diện tích vải để phủ nóc và các mặt bên của lều (coi các mép nối không đáng kể).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều để tính diện tích nóc lều: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Lời giải chi tiết

Diện tích các mặt bên của lều là: \({S_1} = 4.1,{2^2} = 5,76\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích nóc lều là: \({S_2} = 4.\left( {\frac{1}{2}.1,2.0,8} \right) = 1,92\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích vải để phủ nóc và các mặt bên của lều là: \(S = {S_1} + {S_2} = 5,76 + 1,92 = 7,68\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close