Bài 10 trang 161 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 161 VBT toán 9 tập 2. Một mặt phẳng chứa trục OO’ của một hình trụ, phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó...

Quảng cáo

Đề bài

Một mặt phẳng chứa trục \(OO’\) của một hình trụ, phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài \(3cm\), chiều rộng \(2cm\). Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(R\) thì có diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = 2\pi Rh\) và thể tích là \(V = \pi {R^2}h.\)

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1: Chiều cao hình trụ là \(2cm\) và bán kính đáy \(R = \dfrac{3}{2} = 1,5cm\)

Diện tích xung quanh hình trụ là \({S_{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi .1,5.2 = 6\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

Thể tích hình trụ là \(V = \pi {R^2}h = \pi .1,{5^2}.2 = 4,5\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

Trường hợp 2: Chiều cao hình trụ là \(h = 3cm\) và bán kính đáy \(R = \dfrac{2}{2} = 1cm\)

Diện tích xung quanh hình trụ là \({S_{xq}} = 2\pi Rh = 2\pi .1.3 = 6\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

Thể tích hình trụ là \(V = \pi {R^2}h = \pi {.1^2}.3 = 3\pi \left( {c{m^3}} \right)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 11 trang 161 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 161 VBT toán 9 tập 2. Khi quay tam giác ABC vuông tại A một vòng quanh cạnh góc vuông AC cố định, ta được một hình nón. Biết rằng BC = 4dm, góc ACB = 30 độ. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón...

 • Bài 12 trang 162 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 162 VBT toán 9 tập 2. Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: mét vuông) bằng số đo thể tích (đơn vị: mét vuông). Tính bán kính hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu...

 • Bài 9 trang 160 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 160 VBT toán 9 tập 2. Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn lần lượt cắt tia AC và tia AB ở D và E. Chứng minh...

 • Bài 8 trang 159 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 159 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120 độ, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=AC. Hỏi điểm D di chuyển trên đường nào ...

 • Bài 7 trang 159 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 159 VBT toán 9 tập 2. Một hình vuông và một hình tròn có chu vi bằng nhau. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn?...

Quảng cáo
close