Bài 1 trang 93 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 93 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Yên Thế là địa danh thuộc tỉnh

A. Thái Nguyên

B. Tuyên Quang

C. Bắc Giang

D. Lạng Sơn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

Lời giải chi tiết:

Yên Thế là địa danh thuộc tỉnh Bắc Giang.

Chọn: C

Câu 2

Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để

A. Chống lại chính sách cai trị và bóc lột nông dân một cách hà khắc của triều đình.

B. Chống lại sự bình định và bóc lột của Pháp.

C. Chống lại sự cướp phá của quân Thanh.

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

Lời giải chi tiết:

Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để chống lại sự bình định và bóc lột của Pháp.

Chọn: B

Câu 3

Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong những năm

A. 1884-1892

B. 1884-1908

C. 1908-1913

D. 1884-1913

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

Lời giải chi tiết:

Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong những năm 1884 - 1913

Chọn: D

Câu 4

Trong suốt thời gian hoạt động, khởi nghĩa Yên Thế đã giảng hoà với quân Pháp

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 4 lần

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

Lời giải chi tiết:

Trong suốt thời gian hoạt động, khởi nghĩa Yên Thế đã giảng hoà với quân Pháp 2 lần.

Chọn: B

Câu 5

Đặc điểm nổi bật của phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX là 

A. Phong trào mang tính thần bí, tôn giáo

B. Phong trào diễn ra sôi nổi và có sự liên kết chặt chẽ với quân đội của triều đình

C. Phong trào nổ ra sau phong trào ở đồng bằng nhưng tồn tại bền bỉ và kéo dài 

D. Phong trào nổ ra ngay khi Pháp xâm lược nước ta và không ngừng lớn mạnh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX là phong trào nổ ra sau phong trào ở đồng bằng nhưng tồn tại bền bỉ và kéo dài.

Chọn: C

Câu 6

Phong trào chống Pháp của đồng bảo miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa

A. Làm lung lay ý chí xâm lược nước ta của thực dân Pháp.

B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở miền xuôi.

C. Đây mạnh sự thất bại của Pháp ở nước ta.

D. Trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

Lời giải chi tiết:

Phong trào chống Pháp của đồng bảo miền núi cuối thế kỉ XIX có ý nghĩa trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

Chọn: D

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 94 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thành những nội dung trong bảng về hoạt động chính

  • Bài 3 trang 94 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 8. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close