Bài 1 trang 90 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cơ sở để phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

A. Ý chí của nhân dân cả nước và của các quan loại chủ chiến tại các địa phương.

B. Lực lượng quân Pháp ở Huế rất mỏng

C. Phái chủ chiến nhận được sự hậu thuẫn của nhà Thanh (Trung Quốc )

D. Phái chủ chiến vẫn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1885

Lời giải chi tiết:

Cơ sở để phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là ý chí của nhân dân cả nước và của các quan loại chủ chiến tại các địa phương.

Chọn: A

Câu 2

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

A. Thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

B. Phái chủ hoà trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.

C. Quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.

D. Quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 – 1885

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

Chọn: A

Câu 3

Sự kiện đánh dấu phong trào Cần vương bùng nổ là

A. Khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ.

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy bùng nổ

C. Khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ

D. Ngày 13-7-1885, "chiếu Cần vương" được ban bố.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Phong trào Cần Vương

Lời giải chi tiết:

Sự kiện đánh dấu phong trào Cần vương bùng nổ là ngày 13-7-1885, "chiếu Cần vương" được ban bố.

Chọn: D

Câu 4

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần vương trong những năm 1888 - 1896 là:

A. Phong trào chủ yếu diễn ra trên địa bàn Nghệ - Tĩnh.

B. Phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì, Bắc Kì.

C. Phong trào diễn ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi.

D. Phong trào diễn ra chủ yếu ở đồng Bằng Bắc Kì và Nam Kì.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Phong trào Cần Vương

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần vương trong những năm 1888 - 1896 là phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì, Bắc Kì.

Chọn: B

Câu 5

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần Vương trong những năm 1888 - 1896 là

A. Phong trào thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc ít người ở miền núi tham gia.

B. Phong trào diến ra lẻ tẻ ở các vùng biên giới Việt-Lào có sự liên kết với lực lượng của Lào và Trung Quốc.

C. Phong trào quy tụ những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn giai đoạn trước.

D. Phong trào nổ ra mạnh mẽ trong toàn quốc và nhanh chóng phát triển thành cao trào.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Phong trào Cần Vương

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần vương trong những năm 1888 - 1896 là phong trào quy tụ những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn giai đoạn trước.

Chọn: C

Câu 6

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là

A. Khởi nghĩa Ba Đình

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy

C. Khởi nghĩa Hương Khê

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là khởi nghĩa Hương Khê.

Chọn: C

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 91 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 91 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

  • Bài 3 trang 92 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 92 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

  • Bài 4 trang 92 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 92 sách bài tập Lịch sử 8: Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close