Bài 1 trang 6 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng là:

A. Nông dân, quý tộc, tăng lữ

B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba

C. Quý tộc, tư sản, nông dân

D. Quý tộc, tư sản, đẳng cấp thứ ba

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải chi tiết:

Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng là tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.

Chọn: B

Câu 2

Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ thứ XVIII là

A. Mông-te-xki-ơ, Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

B. Vôn-te,Rút-xô, Xanh Xi-mông.

C. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

D. Rô-be-spi-e, Vôn-te, Rút-xô.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải chi tiết:

Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ thứ XVIII là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Chọn: C

Câu 3

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là

A. giữa nông dân và bọn chủ đất

B. giữa vô sản và tư sản

C. giữa tư sản và chế độ phong kiến

D. giữa các tầng lớp nhân dân Pháp và chế độ phong kiến

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Pháp trước cách mạng

Lời giải chi tiết:

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là giữa các tầng lớp nhân dân Pháp và chế độ phong kiến

Chọn: D

Câu 4

Sau thắng lợi ngày 14-7-1789, quyền lực ở Pháp thuộc về

A. Đại tư sản

B. Tư sản công thương

C. Tư sản vừa và nhỏ

D. Quốc hội

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng bùng nổ

Lời giải chi tiết:

Sau thắng lợi ngày 14-7-1789, quyền lực ở Pháp thuộc về đại tư sản

Chọn: A

Câu 5

Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền là

A. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

B. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”

C. “Tự do, cơm áo, hoà bình”.

D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết:

Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền là “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”

Chọn: B

Câu 6

Chế độ chính trị được xác lập ở Pháp sau hiến pháp 1719 là

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Chế độ cộng hoà tà sản

D. Chế độ Xã hội Chủ nghĩa (XHCN)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết:

Chế độ chính trị được xác lập ở Pháp sau hiến pháp 1719 là chế độ quân chủ lập hiến

Chọn: B

Câu 7

Chính sách của chính quyền Gia-cô-banh thể hiện sự triệt để cách mạng:

A. Xoá bỏ hiến pháp cũ, đề ra hiến pháp mới tiến bộ hơn

B. Xử tử vua và hoàng hậu, xoá bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền cộng hoà đầu tiên.

C. Thực hiến chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân nam từ 21 tuổi trở lên.

D. Giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết:

Chính sách của chính quyền Gia-cô-banh thể hiện sự triệt để cách mạng là giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Chọn: D

Câu 8

Lực lượng chủ yếu đưa Cách mạng Pháp lên đỉnh cao là

A. Tư sản Pháp

B. Chính quyền dân chủ cách mạng Gia-cô-banh

C. Quần chúng nhân dân Pháp

D. Lực lượng quân đội cách mạng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng bùng nổ và mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết:

Lực lượng chủ yếu đưa Cách mạng Pháp lên đỉnh cao là quần chúng nhân dân Pháp

Chọn: C

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 7 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 8 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng

 • Bài 4 trang 8 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Bài 5 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Bài 6 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những sự kiện chủ yếu của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close