Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới. 1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác. 2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông. 3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính. 4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới. 5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng. 6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới.

"Phụ lưu, nước mưa, chi lưu, hợp lưu, cửa sông, cù lao, nước ngầm, băng tuyết"

1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác.

2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính.

4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới.

5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng.

6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết các bộ phận của dòng sông và quan sát hình 17.1 SGK.

Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông

 

Lời giải chi tiết

1. Cửa sông là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác.

2. Phụ lưu là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

3. Chi lưu là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính.

4. Hợp lưu là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới.

5. Nước mưa là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sông.

6. Băng tuyết là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close