Giải bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm. - Số tháng mùa lũ - Số tháng mùa cạn - Lưu lượng nước trung bình mùa lũ - Lưu lượng nước trung bình mùa cạn - Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm.

- Số tháng mùa lũ

- Số tháng mùa cạn

- Lưu lượng nước trung bình mùa lũ

- Lưu lượng nước trung bình mùa cạn

- Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựa vào bảng 17.1 trong SGK:

Bảng 17.1. Lưu lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình)

- Lưu lượng nước trung bình mùa lũ = Tổng lưu lượng ba tháng mùa lũ/3.

- Lưu lượng nước trung bình mùa cạn = Tổng lưu lượng 9 tháng mùa cạn/9.

Lời giải chi tiết

- Số tháng mùa lũ: 3 tháng.

- Số tháng mùa cạn: 9 tháng.

- Lưu lượng nước trung bình mùa lũ: 152,5 m3/s.

- Lưu lượng nước trung bình mùa cạn: 30,9 m3/s.

- Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là khoảng 5 lần.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close