Giải bài 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng. 1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án). 2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây? 3. Phụ lưu của một dòng sông 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông? 5. Vùng đất nối giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng.

1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án).

A. Núi cao.

B. Đồng bằng.

C. Phụ lưu.

D. Chi lưu.

2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây?

A. Hồ núi lửa.

B. Hồ kiến tạo.

C. Hồ thủy điện.

D. Hồ móng ngựa.

3. Phụ lưu của một dòng sông

A. luôn luôn ở hạ lưu.

B. cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. là những dòng suối nhỏ.

D. đổ nước ra biển.

4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông?

A. Thoát nước sông ra biển.

B. Cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. Phân bố ở thượng nguồn dòng sông chính.

D. Là những dòng sông suối nhỏ.

5. Vùng đất nổi giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

A. Cồn.

B. Cù lao.

C. Bãi bồi.

D. Đảo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK

Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông


2. Quan sát hình 17.3 SGK

3. Phụ lưu là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

4. Ở hạ nguồn, nhiều dòng chảy tách ra từ sông chính gọi là chi lưu.

5. Vùng đất nổi giữa sông được gọi là cồn, cù lao hoặc bãi bồi.

Lời giải chi tiết

1. 

A. Núi cao.

B. Đồng bằng.

2. A. Hồ núi lửa.

3. B. cung cấp nước cho dòng sông chính.

4. 

B. Cung cấp nước cho dòng sông chính.

C. Phân bố ở thượng nguồn dòng sông chính.

5. 

A. Cồn.

B. Cù lao.

C. Bãi bồi.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close