Bài 1 trang 24 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành

A. Công nghiệp chế tạo vũ khí

B. Hàng không

C. Giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ

D. Tất cả các ngành trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

Việc phát minh ra máy hơi nước đã tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngành giao thông vận tải đường thuỷ và đường bộ.

Chọn: C

Câu 2

Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Anh - năm 1802

B. Pháp - năm 1830

C. Mĩ - năm 1870

D. Đức - năm 1902

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở Anh vào năm 1802.

Chọn: A

Câu 3

Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở

A. Nga                  B.

C. Đức                  D. Cả Nga và Mĩ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở cả Nga và Mĩ.

Chọn: D

Câu 4

Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu của thế kỉ XVIII - XIX?

A. Công bố “bản đồ gen người“.

B. Định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng.

C. Thuyết tế bào.

D. Thuyết tiến hoá và di truyền.

E. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Lời giải chi tiết:

Phát minh là thành tựu của thế kỉ XVIII - XIX là định luật bảo toàn về vật chất và năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hoá và di truyền, định luật vạn vật hấp dẫn.

Chọn: A

Câu 5

Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX là

A. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

B. Kinh tế chính trị học tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Lời giải chi tiết:

Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX là chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chọn: D

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 25 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 8. Điền mốc thời gian vào cột bên trái phù hợp với phát minh ở cột bên phải

  • Bài 3 trang 26 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 8. Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

  • Bài 4 trang 26 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 8. Giải ô chữ: một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu ở các nước Âu - Mĩ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close