Bài 1 trang 104 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm 

A. 1901

B. 1902

C. 1903

D. 1904

Phương pháp: Xem lại mục 4. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lời giải:

Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm 1904.

Chọn: D

2. Phong trào Đông Du tan rã vì 

A. Phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước

B. Thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam

C. Phan Bội Châu nhận thấy việc học không có tác dụng

D. Phan Bội Châu bị bắt giam 

Phương pháp: Xem lại mục 4. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lời giải:

Phong trào Đông Du tan rã vì thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam.

Chọn: B

Câu 3-4

3. Đông Kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi

A. Phan Bội Châu

B. Lương Văn Can

C. Cường Để

D. Phan Châu Trinh

Phương pháp: Xem lại mục 5. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Lời giải:

Đông Kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi Lương Văn Can.

Chọn: B

4. Mục đính của Đông Kinh nghĩa thục là 

A. Giáo dục lí luận cách mạng, chuẩn bị thành lập chính đảng ở Việt Nam.

B. Truyền bá tư tưởng Tự do- Bình Đẳng- Bác ái của đại cách mạng Pháp.

C. Bồi dương nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.

D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào tâng lớp thanh niên.

Phương pháp: Xem lại mục 5. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Lời giải:

Mục đính của Đông Kinh nghĩa thục là bồi dương nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập, nếp sống mới.

Chọn: C

Câu 5-6

5. Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động vào 

A. Tháng 7 - 1907

B. Tháng 8 - 1907

C. Tháng 9 - 1907

D. Tháng 11 - 1907

Phương pháp: Xem lại mục 5. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Lời giải:

Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động vào tháng 11 - 1907.

Chọn: D

6. Phong trào chống thuế ở Trung Kì được bắt đầu từ tỉnh 

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Quảng Bình 

D. Quảng Trị

Phương pháp: Xem lại mục 4. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lời giải:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì được bắt đầu từ tỉnh Quảng Nam.

Chọn: A

Câu 7-8

7. Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của 

A. Phong trào Đông du

B. Phong trào Duy Tân

C. Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục

D. Khởi nghĩa Thái Nguyên

Phương pháp: Xem lại mục 4. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lời giải:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân.

Chọn: B

8. Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để 

A. Nhờ các nước phương Tây giúp đỡ Việt Nam giành độc lập

B. Liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài

C. Xem các nước phương Tây làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước

D. Gồm cả A và B

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Lời giải:

Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để xem các nước phương Tây làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2 trang 105 SBT sử 8

  Bài 2 trang 105 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 105 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng

 • Bài 3 trang 106 SBT sử 8

  Bài 3 trang 106 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền các từ cho trước sau đây vào chỗ trống (...) cho đúng

 • Bài 4 trang 106 SBT sử 8

  Bài 4 trang 106 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp

 • Bài 5 trang 106 SBT sử 8

  Bài 5 trang 106 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải