A. Trắc nghiệm học kì 1 trang 42 SBT sử 8

Giải bài tập A. Trắc nghiệm học kì 1 trang 42 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Thế kỉ XVI - XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là 

A. lãnh chúa và nông dân 

B. lãnh chúa và tư sản 

C. tư sản và vô sản

D. lãnh chúa, tư sản và vô sản.

Câu 2:

Đề bài:

Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian 

A. từ năm 1640 đến năm 1642

B. từ năm 1640 đến năm 1648

C. từ năm 1642 đến năm 1649

D. từ năm 1642 đến năm 1688

Câu 3:

Đề bài:

Cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 thực sự là 

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.

B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.

C. cuộc cách mạng vô sản lần đầu tiên trên thế giới.

D. một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Câu 4:

Đề bài:

Ý nghĩa nào sau đây không phải là bài học mà Công xã Pa-ri để lại?

A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

B. Phải thực hiện liên minh công - nông vững chắc.

C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản.

D. Phải đoàn kết, liên minh với giai cấp vô sản quốc tế. 

Câu 5:

Đề bài:

"Xi-pay" là tên gọi dùng để chỉ

A. Lực lượng quân đội tay sai của thực dân Anh

B. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dân Pháp dựng lên.

C. Những đội quân người Ấn đánh thuê cho quân đội Anh.

D. Những người yêu nước Ấn Độ trong Đảng Quốc Đại.

Câu 6:

Đề bài:

Giai cấp khởi xướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay là 

A. công nhân

B. nông dân

C. binh lính và công nhân

D. nông dân và binh lính 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải:

Thế kỉ XVI - XVII, các giai cấp mới được thành lập trong xã hội Tây Âu là tư sản và vô sản.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Lời giải:

Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian từ năm 1642 đến năm 1688.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải:

Cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 thực sự là cuộc cách mạng vô sản lần đầu tiên trên thế giới.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nội chiến ở Pháp, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Lời giải:

Bài học mà Công xã Pa-ri để lại là phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, phải thực hiện liên minh công - nông vững chắc, phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải:

"Xi-pay" là tên gọi dùng để chỉ những đội quân người Ấn đánh thuê cho quân đội Anh.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải:

Giai cấp khởi xướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay là công nhân.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close