Em có nhu cầu được bồi dưỡng thêm môn Văn và Anh. Hãy viết đơn xin được học hai lớp học bồi dưỡng ấy.

Em có nhu cầu được bồi dưỡng thêm môn Văn và Anh. Em kính mong Ban giám hiệu trường cho em được tham gia học tập hai môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Quảng cáo

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐƠN XIN HỌC LỚP BI DƯỠNG KIẾN THỨC

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc

Tên em là Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 6C Trường THCS Vĩnh Ngọc

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có hai môn Ngữ văn và Anh văn cho học sinh khối 6. Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng hai môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học hai lớp bồi dưỡng môn Ngữ văn và Anh văn.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

                                                                           Người viết đơn

                                                                            (kí tên)

                                                                              Hoàng Thu Thảo

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Đơn từ ( lớp 6 )
Gửi bài