Đề số 4 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 6

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Phó từ là gì? Có mấy loại phó từ?

Câu 2 (7 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 4 đến 6 câu) kể lại cái chết của Dế choắt, có sử dụng ít nhất một phó từ.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm)

- Trình bày khái niệm: Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bố sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.

Ví dụ: rất, quá, lắm, dã, cũng, vẫn,...

- Có hai loại phó từ thường dùng:

             + Phó từ đứng trước động từ, tính từ.

             + Phó từ đứng sau động từ, tính từ.

- Chức năng: Bổ sung ý nghĩa cho sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

Câu 2 (7 điểm). Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

Nội dung

- Mở đoạn (1-2 câu): Giới thiệu khái quát về Dế choắt.

- Thân đoạn (3 - 4 câu):

+ Kể cái chết của Dế choắt.

+ Nguyên nhân gây ra cái chết của Dế choắt.

+ Thái độ và tình cảm của người viết với nhân vật Dế choắt

- Kết đoạn (1 câu).

Hình thức:

- Sử dụng các phó từ, ví dụ như: đã, củng...

- Trình tự kể hợp lí.

- Không mắc lỗi dùng từ, viết câu, diễn đạt.

 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close