Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 6

Quảng cáo

Đề bài

1.TRẮC NGHỆM 

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm nghệ thuật của bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”?

A.Sử dụng nhiều chi tiết, sự việc.

B.Kết hợp miêu tả với biểu cảm.

C. Sử dụng nhiều lốì nói ẩn dụ.

D. Kết hợp biểu cảm với tự sự.

Câu 2: Điền từ đúng vào dòng thơ sau:

Rồi Bác đi....................chăn

Từng người từng người một.

A.đắp                            B. lấy

C. dém                          D. cuốn

Câu 3: Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A.Chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947 - 1948.

B.Chiến dịch Biên giới cuối năm 1950.

C.Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954.

D.Chiến dịch càn quét căn cứ địa Việt Bắc 1950 của thực dân Pháp.

Câu 4. Nghĩa của từ 'bồn chồn” trong câu “Nhưng bụng vẫn bồn chồn ” là:

A.Thái độ lo lắng, đứng ngồi không yên.

B.Trạng thái nôn nao, thấp thỏm.

C.Tâm trạng buồn chán.

D.Bụng như có lửa đốt.

2. TỰ LUẬN 

Bài thơ “Đềm nay Bác không ngủ” có nói đến ba lần anh bộ đội thức dậy nhưng tại sao tác giả chỉ kể lại lần thứ nhất và thứ 3? Em thử trả lời cho câu hỏi đó.

Lời giải chi tiết

1.TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

C

B

B

2. TỰ LUẬN 

Học sinh trả lời được các ý cơ bản sau:

-             Bài thơ không nhắc đến lần thứ 2 vì:

+ Kể lần hai thì bài thơ sẽ quá dài, thiếu sự cô đọng cần thiết.

+ Tác giả thay lần thứ hai bằng cách diễn tả chân thực, tự nhiên sự thay đổi trong tâm trạng và nhận thức của người lính.

 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close