Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 10 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1:  Thành tựu văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhất của cư dân cổ đại phương Đông là

A. kiến trúc.  B. lịch và thiên văn học.     C. toán học.         D. chữ viết.

Câu 2: Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân phương Đông cổ đại được đánh giá là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại?

A. Thành thị cổ Ha-rap-pa            B. Kim tự tháp Ai Cập.

C. Cổng I-sơ-ta thành Ba-bi-lon      D. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Câu 3: Nguyên liệu nào sau đây không được cư dân phương Đông cổ đại dùng để viết chữ?

A. Giấy Pa-pi-rút          B. Đất sét             C. Mai rùa              D. Vỏ cây

Câu 4: Quá trình cải biến chữ viết của cư dân cổ đại phương Đông diễn ra lần lượt

A. chữ tượng hình→chữ tượng thanh→chữ tượng ý

B. chữ tượng hình→chữ tượng ý→chữ tượng thanh

C. chữ tượng ý→chữ tượng hình→chữ tượng thanh

D. chữ tượng thanh→chữ tượng ý→chữ tượng hình

Câu 5: Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây được quyết định bởi

A. đặc điểm dân cư.                  B. đặc điểm chủng tộc.

C. đặc điểm chính trị.               D. đặc điểm tự nhiên.

Câu 6: Do đâu cư dân phương Đông thời cổ đại sống quần tụ với nhau thành các liên minh công xã?

A. Do nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi.           B. Do nhu cầu chống thú dữ.

C. Do nhu cầu xây dựng.                                       D. Do nhu cầu chống ngoại xâm

Câu 7: Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

A. Dân chủ cho tất cả mọi người.                 B. Dân chủ cho quý tộc.

C. Dân chủ cho chủ nô.                                D. Dân chủ cho tăng lữ.

Câu 8: Trong lĩnh vực toán học thời cổ đại ở phương Đông, cư dân nước nào thành thạo về số học? Vì sao?

A. Trung Quốc-vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.

B. Ai Cập-vì phải đo đạc lại ruộng đất hằng năm  do phù sa bồi đắp

C. Lưỡng Hà-vì phải đi buôn bán

D. Ấn Độ- vì phải tính thuế

Câu 9. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ gọi là

A. nông dân tự canh.                 B. nông dân lĩnh canh.

C. nông dân làm thuê.              D. nông nô.

Câu 10. Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần

A. chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc.

B. tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần.

C. tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc.

D. chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Câu 2: Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1D

2B

3D

4B

5D

6A

7C

8C

9B

10D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 17

Cách giải:

Sự phát triển của đời sống làm cho quan hệ của xã hội loài người trở nên phong phú và đa dạng; việc chữ viết ra đời đã góp phần giúp con người ghi chép và lưu giữ những gì đã diễn ra.

Chọn: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 17, liên hệ

Cách giải:

Kim tự tháp Ai Cập là một trong 7 kì quan của thế giới cổ đại.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 17

Cách giải:

Cư dân cổ đại phương Đông đùng giấy, mai rùa, vỏ cây nhưng không dùng đất sét.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 17

Cách giải:

Quá trình cải biến chữ của các quốc gia cổ đại phương Đông chuyển từ chữ tượng hình→chữ tượng ý→chữ tượng thanh

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 20, suy luận.

Cách giải:

Nền kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây được quyết định bởi điều kiện tự nhiên và vị trí đị lí với nhiều bán đảo và đảo nhỏ, tạo nên sự giao thông thuận lợi với các nước nên từ sớm đã phát triển hoạt động hàng hải và thương nghiệp.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 11

Cách giải:

Do sống chủ yếu bằng nghề nông, nên người dân rất quan tâm đến công tác trị thủy do đó công tác trị thủy khiến mọi người liên kết,  gắn bó với nhau trong tổ chức công xã.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 10

Cách giải:

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là dân chủ và chủ nô. Sự dân chủ thể hiện ở việc người dân có quyền phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia, tuy nhiên, nô lệ bị bóc lột và khinh rẻ nên thường phản kháng lại chủ nô.

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 25, suy luận.

Cách giải:

Người dân Lưỡng Hà phải đi buôn bán rất nhiều, nên Toán học ở đây vô cùng phát triển với những định lí sau nhiều thế kỉ vẫn là những kiến thức cơ sở về Toán học.

Chọn: C

Câu 9.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Nông dân bị mất ruộng đất sau đó phải nhận ruộng đất từ địa chủ và phải nộp tô thuế hành năm cho địa chủ được gọi là nông dân lĩnh canh.

Chọn: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 22.

Cách giải:

Từ thời cổ đại, Trung Quốc xuất hiện nhiều quốc gia nhỏ, giữa các nước này thường xảy ra các cuộc chiến tranh nhằm xâu xé và thôn tính lẫn nhau, việc nước Tần thống nhất dứt thời kì đó.

Chọn: D

II.  TỰ LUẬN

Câu 1: Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 20

Cách giải:

Cư dân trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì:

Công cụ kim loại sớm xuất hiện sớm.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi:

-  Đồng bằng ven sông rộng lớn, đất đai phì nhiêu

-  Lượng mưa đều đặn phân bố theo mùa, khí hậu nóng ẩm...

Câu 2: Vai trò của nông dân trong các quốc gia cổ đại phương Đông.

 Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 20

Cách giải: 

-  Là thành phần sản xuất chính trong xã hội.

- Họ tự tiến hành sản xuất trên phần ruộng đất được giao và hợp tác với nhau trong việc đảm bảo thủy lợi và thu hoạch. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp một phần sản phẩm cho quý tộc dưới dạng thuế.

- Họ còn phải làm một số nghĩa vụ khác như lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close