Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Hai số tỉ lệ với 25 và  35. Hiệu số của chúng bằng 6. Tìm hai số đó. 

Bài 2: Số đo của chu vi hình vuông có phải là đại lượng tỉ lệ thuận với cạnh hình vuông? Tìm hệ số tỉ lệ ( nếu có).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: \(\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{{x - y}}{{a - b}}\)

Lời giải chi tiết:

Gọi hai số là a và b. Giả sử \(a<b\) 

Vì hai số tỉ lệ với 25 và 35 nên \({a \over {25}} = {b \over {35}}\) 

Vì hiệu số của chúng bằng 6 nên \(b-a=6\) 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

\({a \over {25}} = {b \over {35}} = {{b - a} \over {35 - 25}} = {{b - a} \over {10}}\)\(= {6 \over {10}} = {3 \over 5} \)

\(\Rightarrow a = {{25.3} \over 5} = 15;\;b = {{35.3} \over 5} = 21.\)

Vậy hai số phải tìm là: \(15\) và \(21\). 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\), (với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết:

Gọi \(x\) là số đo cạnh hình vuông thì chu vi hình vuông là \(p=4x\)

Vậy p tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ \(k = 4.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close