Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau và cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D. Hãy so sánh các cung: \(\overparen{ BC}\) và \(\overparen{BD}\) của (O) và (O’).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Tam giác có 1 cạnh là đường kính là tam giác vuông

Hai dây bằng nhau của hai đường tròn bằng nhau chắn các cung bằng nhau

2 Góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau

Lời giải chi tiết

AC, AD lần lượt là đường kính của đường tròn (O) và (O’) nên \(AC = AD.\)

Xét các tam giác vuông ABC và ABD có:

+) \(AB\)  chung,

+) \(AC = AD\)

Do đó \(∆ABC = ∆ABD\) ( cạnh huyền – cạnh góc vuông)

\(\Rightarrow BC = BD\)

\( \Rightarrow \overparen{ BC }= \overparen{ BD }\) và \(\overparen{ CAB} =\overparen{ DAB}\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài