Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 sử 10 - Đề số 4 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Ma-gien-lan nổi tiếng thế giới với chuyến thám hiểm

A. lênh đênh trên Đại Tây Dương.

B. đi vòng quanh thế giới.

C. đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

D. đến bờ Tây Nam của Ấn Độ.

Câu 2. Đất nước nào được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Italia.                      B. Pháp.

C. Anh.                       D.

Câu 3. Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì nào của lịch sử trung đại phương Tây?

A. giai đoạn sơ kì.

B. giai đoạn thịnh đạt.

C. giai đoạn hậu kì.

D. giai đoạn trung kì.

Câu 4. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

B. Khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

Câu 5. Ý nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời kì Trung đại?

A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

Câu 6. Bằng chứng nào quan trọng nhất chứng minh cho tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với sự khủng hoảng và tan rã của quan hệ phong kiến?

A. Tấn công mạnh mẽ vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến.

B. Mang về nhiều nguyên liệu, hương liệu quý hiếm.

C. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

D. Đời sống của nhân dân lao đông được cải thiện. 

Câu 7. Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản?

A. Cung cấp nguồn nhân công cho làm thuê cho giai cấp tư sản.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ

Câu 8. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

A. mong muốn tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

B. tinh thần thích phiêu lưu mạo hiểm của con người.

C. khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể.

D. thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông.

Câu 9. Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống phong kiến trên lĩnh vực gì?

A. Kinh tế.

B. Giáo dục.

C. Văn hóa, tư tưởng.

D. Tôn giáo, tư tưởng.

Câu 10. Thế nào là Văn hoá Phục hưng?

A. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp tư sản

B. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại

C. Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá

D. Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 B

 A

 C

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Ph. Ma-gien-lan (1480 - 1521) là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia. Từ đây, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Lịch sử trung đại phương Tây được chia thành ba thời kì:

- Sơ kì trung đại (V – XI).

- Trung kì trung đại (XI – XV).

- Hậu kì trung đại (XV – XVII).

Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì hậu kì trung đại.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 61, suy luận.

Cách giải:

Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

=> Tình trạng này đã đặt ra yêu cầu phải thám hiểm, tìm ra những con đường mới phục vụ cho nhu cầu trao đổi buôn bán, đặc biệt là như cầu vàng bạc, hương liệu và thị trường. Đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí được diễn ra.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.

Cách giải:

Những nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Giai cấp tư sản ra đời ở giai đoạn hậu kì trung đại, tuy có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

- Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới.

- Thực tế giáo lí Kitô mang nặng quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng xuất hiện.

Đáp án D: trào lưu triết học ánh sáng đến thế kỉ XVII mới xuất hiện và phát triển ở châu Âu nên không phải nguyên nhân dẫn đến xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng ở châu Âu.

Chọn: D

 

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới. Đặc biệt là thị trường thế giới được mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển. Trong khi đó:

- Đặc trưng của kinh tế trong xã hội phong kiến Tây Âu là kinh tế lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp.  Hay nói cách khác là chế độ phong kiến phân quyền, mỗi lãnh chúa giống như những ông vua con, được ban hành quyền miễn trừ.

- Kinh tế hàng hòa lại là đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, có sự giao lưu, mở rộng mối quan hệ với nhiều quốc gia.

=> Điều này đã thúc đẩy càng nhanh sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ phong kiến Tây Âu (so không còn phù hợp với xu thế phát triển) và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu.

Chọn: C

Câu 7.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:  

Những cuộc phát kiến lớn về địa lý có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu:

- Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Tây Âu cướp bóc được nhiều của cải ở thuộc địa đem về chính quốc. Họ giàu lên nhanh chóng, trở thành những nhà tư bản: giai cấp tư sản ở châu Âu ra đời.         
- Việc bao chiếm đất đai và tước đoạt tư liệu sản xuất đã cung cấp nguồn nhân công làm thuê cho giai cấp tư sản.

 Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 60, suy luận.
Cách giải:

Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm những vùng đất mới, những con đường mới để giao lưu buôn bán. Đặc biệt là khi khoa học - kĩ thuật có những bước tiến quan trọng đã là tiền đề quan trọng để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được. Tiêu biểu là: hiểu biết nhiều về đại dương; quan niệm đúng về hình dạng Trái Đất; vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ;...

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.
Cách giải:

Trong giai đoạn hậu kì trung đại, giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh thể hiện trước hết qua phong trào văn hóa phục hưng.

=> Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Phong trào văn hóa Phục hưng là phục hưng tinh thần của văn hóa Hi Lạp, Rô – ma, góp phần xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close