Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 sử 10 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nông dân, thợ thủ công thời kì trung đại Tây Âu đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào lãnh chúa bằng cách

A. không có cách nào có thể thoát được.

B. khởi nghĩa lật đổ lãnh chúa.

C. bỏ trốn khỏi lãnh địa, chuộc bằng tiền.

D. làm vừa lòng lãnh chúa.

Câu 2. Ý nào sau đây phản ánh đúng về kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa phong kiến?

A. có những tiến bộ đáng kể.

B. vẫn duy trì phương thức cũ.

C. vẫn trong thời kì mông muội.

D. áp dụng nhiều máy móc vào sản xuất. 

Câu 3. Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

A. giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

B. đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.

C. đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa

D. bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề

Câu 4. Loại hình thành thị nào sau đây không có ở Tây Âu thời kì trung đại?

A. Thành thị do thợ thủ công và thương nhân lập nên

B. Thành thị do lãnh chúa lập ra

C. Thành thị được phục hồi từ những thành thị cổ đại

D. Thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp

Câu 5. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại là

A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

B. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

C. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Câu 6. Trong xã hội phong kiến Tây Âu, quan hệ phụ thuộc phong quân - bồi thần có ý nghĩa là

A. lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình.

B. lãnh chía nhỏ phải phục tùng lãnh chúa lớn.

C. tất cả các lãnh chúa phải phục tùng nhà vua.

D. vua phong cấp tước vị cho tất cả các lãnh chúa.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

C

A

 B

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, trao đổi sản phẩm, một số thợ thủ công đã tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa có những tiến bộ đáng kể: biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa cải tiến do hai ngựa kéo…

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 57, loại trừ.

Cách giải:

Các phường quy được lập ra nhằm giữ độc quyền về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa địa phương.

Phường hội đặt ra phường quy không nhằm mục đích đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 58, loại trừ.

Cách giải:

Thành thị ở Tây Âu được thành lâp qua ba con đường:

- Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

- Do lãnh chúa lập ra.

- Do được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

=> Loại trừ đáp án: D. Ở Tây Âu không có loại hình thành thị gắn liền với các trung tâm công thương nghiệp.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại là: góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

- Người lao động trong xã hội phong kiến trước kia chỉ có nông nô, là người phụ thuộc vào giai cấp phong kiến, nay bắt đầu có người lao động tự do là thị dân. Vì vậy, nông nô sẽ noi gương theo thị dân đấu tranh giành quyền tự do, giải phóng hoàn toàn khỏi chế độ nông nô, bằng cách bỏ trốn khỏi lãnh địa, hay chuộc thân.

- Sự ra đời của thanhg thị vào thế kỉ XI đánh dấu chế độ phong kiến ở Tây Âu bước vào thời kì phát triển, nhưng trong đó đã tiềm ẩn những nhân tố làm tan rã chế độ phong kiến.

- Thành thị đấu tranh giành quyền tự trị, có chính quyền do thị dân bầu ra để quản lí thành thị.

- Thị dân giúp đỡ nhà vua xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thiết lập chế độ phong kiến tập quyền. Thị dân dần dược tham gia vào chính quyền phong kiến như làm quan tòa, quan tài chính, tham gia hội nghị ba đẳng cấp.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

- Trong thời kì tồn tại các vương quốc phong kiến châu Âu, lãnh chúa phong kiến được nhà vua ban cấp cho quyền “miễn trừ”, không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa- mỗi lãnh địa trở thành một quốc gia riêng, có chính quyền, bộ máy trị an, tổ chức quân đội và một chế độ kinh tế tài chính riêng. Tuy nhiên mỗi lãnh chúa lại có mối quan hệ nhất định với nhau hình thành nên bậc thang đẳng cấp: công- hầu- bá – tử- nam.

- Bồi thần của phong quân nào chỉ phục tùng phong quân đó=> dưới chế độ phong kiến phân quyền, quyền lực của nhà vua rất yêu ớt, tuy nhiên bộ phận này cũng tạo thành một hệ thống hàng ngũ quý tộc có đặc quyền, chiếm đoạt ruộng đất của nông nô và bóc lột họ bằng hình thức cưỡng bức siêu kinh tế.

=> Quan hệ phong quân – bồi thần có ý nghĩa là lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 56-57

Cách giải:

* Lãnh địa phong kiến:

- Là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

- Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng.

- Mỗi lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần:

+ Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại,… có hào sâu, tường cao bao quanh, tạo thành những pháo đài kiên cố.

+ Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu thuế.

* Đặc điểm kinh tế và chính trị trong lãnh địa:

- Đặc điểm kinh tế: đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

+ Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa.

+ Nông nghiệp: Kĩ thuật sản xuất đã có những tiến bộ đáng kể: biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa do ngựa kéo,…

+ Thủ công nghiệp: cũng chỉ hoạt động trong lãnh địa, nông nô làm các nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ,... lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.

- Đặc điểm chính trị: mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

+ Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

+ Một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, nhà vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

+ Trong các lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close