Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 sử 10 - Đề số 6 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Hệ thống chữ viết của người Lào được xây dựng trên cơ sở vận dụng từ chữ của người

A. Ấn Độ.

B. Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

C. Trung Quốc.

D. Ma-lai-xi-a.

Câu 2. Tộc người nào chiếm đa số ở vương quốc Cam-pu-chia?

A. người Chàm.

B. người Thượng.

C. người Khơ-me.

D. người Cam-pu-chia gốc Hoa.

Câu 3. Cam-pu-chia bước vào thời kì phải đối phó các cuộc tấn công từ bên ngoài và những vụ mưu sát, tranh giành địa vị lẫn nhau bắt đầu từ

A. Hậu quả từ những cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

B. Sự xâm chiếm và mở rộng lãnh thổ của người Việt.

C. Sự tấn công và gây chiến nhiều lần của người Thái.

D. Thực dân Pháp xâm lược và cai trị Cam-pu-chia.

Câu 4. Các vua Cam-pu-chia thời kì Ăng–co có thể không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài dựa trên nhân tố nào?

A. Sự ổn định vững chắc về kinh tế - xã hội.

B. Tiềm lực quân sự và tài chính lớn mạnh.

C. Có trình độ khoa học - kĩ thuật vượt bậc.  

D. Được sự giúp đỡ của các quốc gia kề cận.

Câu 5. Ý nào nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối với nước Lào?

A. Là nguồn thủy văn dồi dào

B. Là trục giao thông của đất nước

C. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lí

D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

Câu 6. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?

A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài

B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược

C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị

D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày những nét chính về lịch sử vương quốc Campuchia?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 B

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 53.

Cách giải:

Cũng như các nhóm người Thái khác, người Lào có hệ thống chữ viết riêng của họ, cũng được xây dựng một cách sáng tạo trên cơ sở vận dụng nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Ở Cam-pu-chia, tộc người chiếm đa số là Khơ-me. Địa bàn sinh tụ đầu tiên của người Khơ-me ở phía bắc nước Cam-pu-chia ngày nay.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 51, suy luận.

Cách giải:

Cuối thế kỷ XIII, Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu. Sau 5 lần bị người Thái xâm chiến, năm 1432 người Khơme bỏ kinh đô Ăngco, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh. Kể từ đây, Chính quyền phong kiến Campuchia luôn phải đối phó với những cuộc tấn công từ bên ngoài và mưu sát, tranh giành địa vị lẫn nhau. Tình hình diễn biến phức tạp, khiến đất nước Cam-pu-chia suy kiệt khi thực dân Pháp đến xâm lược (1863).

=> Cam-pu-chia bước vào thời kì phải đối phó các cuộc tấn công từ bên ngoài và những vụ mưu sát, tranh giành địa vị lẫn nhau bắt đầu từ sự tấn công và gây chiến nhiều lần của người Thái.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 50, 51, suy luận.

Cách giải:

Các vua Cam-pu-chia thời kì Ăng – co có thể không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài dựa trên sự ổn đinh về kinh tế và xã hội:

- Kinh tế: các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp phát triển cùng với nền thủ công nghiệp thịnh đạt, đặc biệt các bức phù điêu của các đền tháp => tạo tiềm lực mạnh để xâm chiếm các nước khác.

- Xã hội: sự phát triển về kinh tế kéo theo những ổn định về mặt xã hội. Các phong trào đấu tranh của nhân dân ít diễn ra sẽ là điều kiện thuận lợi để bộ phận đứng đầu vương quốc Cam-pu-chia tiến hành xâm lược và mở rộng lãnh thổ.

=> Từ thế kỉ X – XII, Cam-pu-chia trở thành vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 52, suy luận.

Cách giải:

Đất nước Lào ngày nay gắn liền với dòng sông Mê Công. Sông Mê Công là nguồn tài nguyên thủy văn dồi dào, trục giao thông của đất nước, vừa là yếu tố của sự thống nhất Lào về mặt địa lí.

Sông Mê Công không có vai trò là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Đến nửa cuối thế kỉ XIX, Lào và các nước trên bán đảo Đông Dương (Việt Nam, Campuchia) đều bị thực dân Pháp xâm lược và đặt ách cai trị:

- Đối với Lào: năm 1893, Pháp xâm lược và biến thành thuộc địa.

- Đối với Campuchia: năm 1863, Pháp đến xâm lược.

- Đối với Việt Nam: năm 1858, Pháp đến xâm lược và hoàn thành về cơ bản vào năm 1884.

Chọn đáp án: C

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 50-52

Cách giải:

Những nét chính về lịch sử vương quốc Campuchia:

* Điều kiện tự nhiên, dân cư:

- Đất nước Campuchia như một lòng chảo khổng lồ, xung quanh là rừng cao nguyên bao bọc, còn đáy chảo là Biển Hồ và vùng phụ cận với những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ.

- Tộc người chiếm đa số là Khơme.

* Quá trình phát triển:

- Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông Nam Á.

- Từ thế kỉ VI đến VIII, lập nước Chân Lạp.

- Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Campuchia (thời kì Ăng-co huy hoàng) - sau này lấy tên Ăng-co đặt tên cho thời kì dài nhất và phát triển nhất của nước Campuchia phong kiến.

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

+ Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê Nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai => Thế kỉ X - XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

+ Kinh đô Ăng-co với đền tháp đồ xộ như Ăng-co Vát, Ăng-co Thom.

- Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơme bỏ kinh đô Ăng-co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh) => Chính quyền phong kiến Campuchia luôn phải đối phó với những cuộc tấn công từ bên ngoài và mưu sát, tranh giành địa vị lẫn nhau => đất nước suy kiệt khi thực dân Pháp đến xâm lược (1863).

* Văn hóa: rất độc đáo

- Có chữ viết riêng từ chữ Phạn. Các bài văn bia ngoài phần mở đầu theo thói quen viết bằng chữ Phạn, còn phần lớn đều được viết bằng chữ Khơ-me cổ.

- Văn học dân gian và văn học viết phản ánh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.

- Kiến trúc Hin-đu giáo và kiến trúc Phật giáo: tiêu biểu là quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close