Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 10 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Phương thức sinh sống của Người tối cổ là

A. săn bắn, chăn nuôi.

B. săn bắt, hái lượm.

C. trồng trọt, chăn nuôi.

D. đánh bắt cá, làm gốm.

Câu 2: Người tối cổ sống theo theo

A. thị tộc.            B. bộ lạc.

C. bầy đàn.         D. chiềng, chạ.

Câu 3: Các nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng vì

A. Thời kì này xuất hiện những loại hình công cụ mới.

B. Con người biết đan lưới đánh cá, biết làm đồ gốm.

C. Có những thay đổi căn bản trong kĩ thuật chế tác công cụ, làm xuất hiện những loại hình công cụ mới; có sự thay đổi lớn lao trong đời sống và tổ chức xã hội.

D. Con người có những sáng tạo lớn lao, sống tốt hơn, vui hơn.

Câu 4: Bước nhảy vọt thứ hai trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là gì?

A. Từ Người tối cổ sang Người tinh khôn. 

B. Từ vượn thành Người tối cổ.

C. Từ vượn thành vượn cổ.

D. Từ giai đoạn đá cũ sang đá mới.

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng về cấu tạo của Người tinh khôn

A. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ.

B. Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

C. Hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D. Cơ thể gọn và linh hoạt, thích hợp với các hoạt động phức tạp.

Câu 6: Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

A. Giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng ổn định và tiến bộ hơn.

B. Giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình.

C. Giúp cho việc hình thành và cố kết mối quan hệ cộng đồng.

D. Giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 C

 A

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 5.

Cách giải:

Phướng thức sinh sống của người tối cổ là săn bắt và hái lượm.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Người tối cổ sống theo bầy đàn, có đôi, có đàn và con đầu đàn.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 7, suy luận.

Cách giải:

- Các nhà khảo cổ coi thời đại đá mới là một cuộc cách mạng, khi con người chuyển từ sắn bắn, hái lượm, đánh cá đã tiến tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Làm sách những tấm da thú làm ấm và những chiếc cúc, khuy làm bằng xương, trang sức bằng đã màu.

- Công cụ được ghè đẽo sắc và mài nhẵn thành hình công cụ.

- Đan lưới đánh cá bằng sợi vỏ cây và làm chì lưới bằng đất nung, biết làm đồ gốm để đựng và đun nấu.

=> Các nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng vì có những thay đổi căn bản trong kĩ thuật chế tác công cụ, làm xuất hiện những loại hình công cụ mới; có sự thay đổi lớn lao trong đời sống và tổ chức xã hội.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 6, suy luận.

Cách giải:

- Bước nhảy vọt thứ nhất: từ vượn cổ => Người tối cổ.

- Bước nhảy vọt thứ hai: từ Người tối cổ => Người tinh khôn.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 6, loại trừ.

Cách giải:

Đáp án C là đặc điểm của Người tối cổ => Không phản ánh đúng đặc điểm về cấu tạo của Người tinh khôn.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Thông qua quá trình lao động, chế tạo công cụ và sử dụng công cụ, bán tay con người khéo léo dần. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự biến đổi về mặt cơ thể. Do yêu cầu của lao động nên cơ thể cần thay đổi cho phù hợp với tư thế lao động. Trong lao động cũng cần trao đổi với nhau nên tiếng nói của con người cũng thuần thục hơn.

=> Con người đã dần dần tự cải biến, hoàn thiện mình từng bước nhờ lao động, tạo nên bước phát triển nhảy vọt từ vượn thành người.

Chọn đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 6, 7.

Cách giải:

- Trong việc chế tác công cụ, Người tinh khôn đã biết:

+ Ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc cạnh hơn dùng làm rìu, dao, nạo.

+ Lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu để làm lao.

+ Biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí. Với cung tên, con người mới săn bắn có hiệu quả và an toàn.

- Người ta cũng có thể rời hang động ra dựng lều, định cư ở những địa điểm thuận tiện hơn. Cư trú “nhà cửa” trở nên phổ biến từ cuối thời đá cũ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close