Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 10 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: Có sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc là do đâu?

A. Sự khác nhau về trình độ hiểu biết.

B. Sự thích ứng lâu dài của con người với điều kiện tự nhiên.

C. Do di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D. Do tác động bởi quá trình lao động.

Câu 2: Trong chế tác công cụ lao động, Người tinh khôn đã biết làm gì?

A. Lấy những mảnh đá, hòn cuội có sẵn trong tự nhiên để làm công cụ.

B. Ghè, đẽo một mảnh đá hoặc hòn cuội.

C. Ghè đẽo hai rìa của một mặt mảnh đá; chế tạo lao từ xương cá, cành cây được mài hoặc đẽo nhọn đầu.

D. Ghè đẽo, mài cẩn thận hai mặt mảnh đá.

Câu 3: Ở Việt Nam tìm thấy công cụ bằng đá của

A. Vượn cổ.

B. Người tối cổ.

C. Người tinh khôn giai đoạn đầu.

D. Người tinh khôn giai đoạn đá mới.

Câu 4: Ở Việt Nam đã tìm thấy cả xương hóa thạch của

A. Vượn cổ.

B. Người tối cổ.

C. Người tinh khôn giai đoạn đầu.

D. Cả vượn cổ và Người tối cổ

Câu 5: Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng 3 vạn năm cách ngày nay.

B. Khoảng 4 vạn năm cách ngày nay.

C. Khoảng 3 triệu năm cách ngày nay.

D. Khoảng 4 triệu năm cách ngày nay.

Câu 6: Phát minh quan trọng nhất, giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ là

A. Biết chế tác công cụ lao động.

B. Biết cách tạo ra lửa.

C. Biết chế tác đồ gốm.

D. Biết trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 7: Sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc trên thế giới là biểu hiện sự khác nhau về

A. trình độ văn minh.

B. đẳng cấp xã hội.

C. trình độ kinh tế.

D. đặc điểm sinh học.

Câu 8: Thời đá mới, con người đạt được nhiều thành tựu lớn lao, ngoại trừ

A. Đã biết ghè sắc và mài nhẵn đá thành hình công cụ.

B. Biết tạo ra lửa.

C. Biết đan lưới và làm chì lưới đánh cá.

D. Biết làm đồ gốm.

Câu 9. Trong sự thay đổi của Người tinh khôn so với Người tối cổ về mặt sinh học, sự thay đổi quan trọng nhất là về

A. não bộ.            B. dáng đứng.

C. da.                   D. bàn tay.

Câu 10: Tiến bộ quan trọng nhất trong đời sống của Người nguyên thủy là

A. định cư.                      B. làm nhà ở.

C. biết nghệ thuật.           D. mặc quần áo.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 D

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Do sự thích ứng lâu dài của con người với điều kiện tự nhiên đã dẫn đến sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Trong chế tác công cụ lao động, người tinh khôn đã biết ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc nhọn hơn, dùng làm dao, rìu, nạo. Họ còn lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đèo nhọn hai đầu đển làm dao.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Ở Việt Nam tuy chưa tìm thất di cốt nhưng lại phát hiện công cụ bằng đá của người tối cổ ở Thanh Hóa.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Ở Việt Nam đã tìm thấy cả xương hóa thạch của người vượn cổ.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 6.

Cách giải:

Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian 4 vạn năm cách ngày nay.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 5, suy luận.

Cách giải:

Nhờ phát minh ra lửa, con người có thể sử dụng một thứ năng lượng quan trọng bậc nhất, cải thiện căn bản đời sống của con người.

=> Phát minh ra lửa là phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 6, suy luận.

Cách giải:

Sau bước nhảy vọt của người Vượn cổ thành Người tối cổ. Cũng từ đấy lớp lông mỏng trên người không còn nữa, ở Người hiện đại cũng xuất hiện những màu da khác nhau, chia thành da vàng, đen, trắng.

=> Sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc trên thế giới là biểu hiện sự khác nhau về đặc điểm sinh học giữa Người hiện đại ở các châu lục, các vùng lãnh thổ khác nhau.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 7, loại trừ.

Cách giải:

Đap án B: thành tựu biết tạo ra lửa là có từ thời kì Người tối cổ, không phải thành tựu to lớn của thời kì đá mới.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Người tinh không có thể tích não phát triển hơn so với Người, tối cổ. Não là trung tâm điều khiển các hoạt động của con nguời, não phát triển chứng tỏ sự biến đổi quan trọng về sinh họa của Người tinh khôn. Đây cũng là lí do khiến người tinh khôn có óc sáng tạo hơn.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

Cách giải:

Tiến bộ quan trọng nhất của người nguyên thủy, cụ thể là từ người tinh khôn đã rời hang động ra dựng lều, định cư ở những địa điểm thuận tiện hơn. Cư trú “nhà cửa” phổ biến ở Người tinh khôn từ cuối thời kì đồ đã cũ. Định cư thể hiện sự ổn định trong cuộc sống của con người đi kèm với đó là phương thức kiếm sống và tổ chức.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close