Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Tóm tắt mục II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Song song với quá trình xây dựng đất nước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

* Bảng thống kê các cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập của dân tộc ta từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XVIII

ND chính

Các cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập của dân tộc ta từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XVIII.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close