Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Vẽ sơ đồ nhà nước đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời gian nào? Vẽ sơ đồ nhà nước đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 134 và những kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Nhà nước quân chủ ra đời, từng bước được sửa đổi và đến cuối thế kỉ XV dưới thời Lý - Trần thì được hoàn chỉnh.

- Sơ đồ nhà nước thời Lý - Trần:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close