Quảng cáo
 • pic

  30 bài tập Axit nuclêic mức độ dễ

  Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Axit nuclêic mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

 • pic

  30 bài tập Prôtêin mức độ dễ

  Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Prôtêin mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

 • Quảng cáo
 • pic

  30 bài tập Cacbohiđrat và lipit mức độ dễ

  Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Cacbohiđrat và lipit mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

 • pic

  30 bài tập Các nguyên tố hóa học và nước mức độ dễ

  Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Các nguyên tố hóa học và nước mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Gửi bài Gửi bài