Quảng cáo
 • Bài 1 trang 114

  Tìm hiểu về khả năng tự nấu cơm của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 113

  Đọc thông tin từ biểu đồ sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 107

  Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau: Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 100

  Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 114

  Tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng chuyền của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 113

  Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 107

  Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn? c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 100

  Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng: a) Thời gian tự học tại nhà (tính theo giờ) của các học sinh lớp 7: 2; 1,5; 3;... b) Danh sách các môn thể thao yêu thích: bóng đá, cầu lông, đá cầu,... c) Các loại thức ăn sáng: xôi; bánh mì; cháo. d) Điểm môn kiểm tra Văn: 5; 6,5; 7;...

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 114

  Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 113

  Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo