Quảng cáo
 • Bài 1 trang 100

  Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 100

  Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng: a) Thời gian tự học tại nhà (tính theo giờ) của các học sinh lớp 7: 2; 1,5; 3;... b) Danh sách các môn thể thao yêu thích: bóng đá, cầu lông, đá cầu,... c) Các loại thức ăn sáng: xôi; bánh mì; cháo. d) Điểm môn kiểm tra Văn: 5; 6,5; 7;...

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 100

  Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 101

  Khả năng viết email của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 101

  Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 101

  Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết