Quảng cáo
 • Bài 1 trang 114

  Tìm hiểu về khả năng tự nấu cơm của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 114

  Tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng chuyền của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 114

  Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 115

  Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 115

  Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 115

  Đọc các thông tin được ghi trong biểu đồ hình quạt tròn sau và lập bảng thống kê tương ứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 116

  Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Trung học cơ sở Quang Trung vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 116

  Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau:

  Xem chi tiết