Quảng cáo
 • Bài 10: Đường giao thông

  Nối các phương tiện giao thông với loại đường giao thông phù hợp. Viết lời giải vào chỗ (...) cho mỗi câu đố sau. Nối các điểm theo thứ tự để được các bức hình hoàn chỉnh. Viết tên phương tiện giao thông và tiện ích của chúng vào chỗ (...). Viết và vẽ về một phương tiện giao thông mà em thích nhất.

  Xem lời giải
 • Bài 11: Tham gia giao thông an toàn

  Xếp các biển báo giao thông dưới đây vào cột phù hợp và viết tên gọi của biển báo đó theo bảng bên dưới. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ hành vi đúng. Em sẽ khuyên gì cho các nhân vật trong mỗi hình sau. Nối mỗi hình vẽ với lời khuyên phù hợp. Hình nào vẽ bạn Nam đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn. Vì sao. Quan sát các hình gợi ý để giải ô chữ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 12: Hoạt động mua bán hàng hóa

  Đánh dấu tích vào ô trống dưới hình vẽ những hàng hóa mà gia đình em sử dụng hằng ngày. Em cùng gia đình thường mua hàng hóa ở đâu. Điền số từ 1 đến 4 vào hình tròn ở mỗi hình để mô tả đúng trình tự các bước mua bán hàng hóa. Tìm và khoảng 5 từ chỉ hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày (theo mẫu). Viết đ vào ô trống trước ý đúng, viết s vào ô trống trước ý chưa phù hợp. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những tình huống mà em đồng tình.Theo em, mẹ Lan quan sát kĩ để làm gì. Viết vào chỗ

  Xem lời giải
 • Bài 13: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

  Tô màu hình dưới đây theo hướng dẫn. Viết vào chỗ (…) tên phương tiện giao thông có trong hình và tên loại đường giao thông dành cho phương tiện này. Viết vào chỗ (…) tên những phương tiện giao thông mà em đã được đi. Đánh dấu + vào ô trống ở hình chỉ việc làm em đồng tình, viết dấu – vào ô trống ở hình chỉ việc làm em không đồng tình. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những thực phẩm em nên mua. Viết vào chỗ (…) lời nói của bạn nhỏ đối với mẹ trong tình huống sau.

  Xem lời giải