Quảng cáo
 • Bài 19. Cơ quan vận động

  Điền số vào chỗ (…) sao cho tên gọi phù hợp với vị trí của mỗi xương hoặc khớp xương trong hình (theo mẫu). Viết tên cơ vào chỗ (…) sao cho phù hợp với vị trí trong hình (theo mẫu). Nhờ có cơ quan vận động, chúng ta có thể làm được những việc gì? Quan sát hình và viết những chữ cái vào ô chữ để trả lời cho câu hỏi trên. Tô màu đỏ cho các cơ có trong hình sau. Khi chúng ta co và duỗi tay, cơ thay đổi như thế nào? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 21. Cơ quan hô hấp

  Quan sát hình và giải các ô chữ sau. Nối các ô chữ ở cột A và cột B sao cho phù hợp. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ (…) Đoán xem bạn nữ trong hình sẽ nói gì? Viết ra dự đoán của em vào chỗ (…). Nối các chấm để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh. Vẽ đường đi của không khí ở cơ quan hô hấp có trong bức hình.

  Xem lời giải
 • Bài 22 Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

  Đánh dấu ✔ vào ◻ ở hình chỉ việc em nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp. Điền từ thích hợp vào chỗ (…) Điền số từ 1 đến 4 vào ◻ ở các hình theo quy trình đeo khẩu trang đúng cách và an toàn. Viết vào chỗ (…) những việc em đã làm để bảo vệ cơ quan hô hấp. Nếu là anh trai trong tình huống sau em sẽ nói gì với em gái.

  Xem lời giải
 • Bài 23. Cơ quan bài tiết nước tiểu

  Viết vào chỗ (…) tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Nối các ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Tô màu các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu có trong hình sau.

  Xem lời giải
 • Bài 24. Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

  Đánh dấu ✔ vào ◻ ở hình chỉ những việc em nên làm để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (…). Nối một ô chữ ở cột A với một số cách phòng bệnh ở cột B. Điền số từ 1 đến 4 vào ◻ ở các hình chỉ diễn biến của một câu chuyện. Viết vào chỗ (…) lời khuyên của em dành cho bạn Nam trong câu chuyện đó.

  Xem lời giải
 • Bài 25. Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

  Quan sát hình và tìm khoanh các từ chỉ tên gọi phù hợp trong bảng chữ dưới đây theo mẫu. Nối các ô chữ với hình vẽ phù hợp theo mẫu. Vẽ hình mặt cười vào ô trống ở hình chỉ hành động em đồng tình, vẽ hình mặt buồn vào ô trống ở hình chỉ hành động em không đồng tình.

  Xem lời giải