Quảng cáo
 • Bài 21. Tìm hiểu cơ quan vận động

  Viết các số từ 1 đến 9 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp. Viết các số từ 1 đến 5 vào các ô trống trong hình sau cho phù hợp. Viết số đứng trước các từ/cụm từ có sẵn vào chỗ (…) để hoàn thành các câu sau: Đánh đâu X vào dưới hình thể hiện hoạt động của cơ quan vận động. Nối các từ chỉ trạng thái cảm xúc với hình phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài 22 Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

  Đánh dấu x vào ô trống dưới hình có hoạt động phù hợp đê chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động. Viết vào chỗ (…) các hoạt động mà em thường xuyên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động. Tư thế ngồi của bạn nào trong hình dưới đây là sai? Nếu thường ngồi ở tư thế sai đó sẽ gây ra tác hại gì? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em. Đánh dấu x vào ô trống dưới hình thể hiện tư thế đúng. Tô màu vào hình vẽ các bạn đang vui chơi. Các hoạt động này có lợi hay có hại cho cơ quan vận động? Vì sao? Viết v

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 23 Tìm hiểu cơ quan hô hấp

  Viết tên các bộ phận của cơ quan hô hấp vào chỗ (…) ở hình dưới đây. Nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp. Lựa chọn cụm từ hít vào hay thở ra để viết vào chỗ (…) dưới mỗi hình sau cho phù hợp. a) Đánh đấu x vào ô trống trước các cụm từ chỉ tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tắc đường hô hấp. b) Viết vào chỗ (...) một số cách để phòng tránh tắc đường hô hấp.

  Xem lời giải
 • Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

  Viết vào chỗ (…) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp được thể hiện trong mỗi hình sau: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình thể hiện việc nân làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp. Viết vào chỗ (…) các từ/cụm từ: sạch sẽ, tập thể dục, giữ ấm, mũi để hoàn thành câu sau cho phù hợp. Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài 25. Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu

  Viết tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu vào chỗ (…) ở hình dưới đây. Viết số phù hợp vào chỗ (…) để mô tả đường đi của nước tiểu. Khoanh vào chữ cái trước tên bộ phận không thuộc cơ quan bài tiết nước tiểu. Nối tên mỗi bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu ở cột A với một chức năng phù hợp ở cột B. Khoanh vào chữ cái trước tên bệnh về cơ quan bài tiết nước tiểu.

  Xem lời giải
 • Bài 26. Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

  Viết vào chỗ (…) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu được thể hiện trong mỗi hình sau: Theo dõi thói quen uống nước của những người thân trong gia đình em và cho biết họ đã uống đủ nước hay chưa. Đánh dấu x vào trước ô trống dưới các hình thể hiện những việc nên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu. Khoanh vào chữ cái trước việc không nên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu. Viết tiếp vào chỗ (…) để hoàn thành các câu d

  Xem lời giải
 • Bài 27 Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

  Viết các số từ 1 đến 8 vào các ô trống ở hình sau cho phù hợp. Viết vào chỗ (…) tên các việc làm để chăm sóc, bảo vệ các cơ quan trong bảng sau:

  Xem lời giải