Câu hỏi 8 trang 54 SGK Hình học 10

Dựa vào công thức (1) và định lý sin. Hãy chứng minh...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào công thức (1) và định lý sin. Hãy chứng minh: \(S = {{abc} \over {4R}}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Theo định lý Sin, ta có:

\({c \over {\sin C}} = 2R \Rightarrow \sin C = {c \over {2R}}\)

Khi đó:

\(S = {1 \over 2}ab.\sin C = {1 \over 2}ab.{c \over {2R}} = {{abc} \over {4R}}\)

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close